Planene om kulturpark-museum på Frøya ble lansert for noen år siden. I utgangspunktet skulle dette legges ved bedehuset på Sistranda, men ble senere revurdert til bygdetunet sør for Sistranda Kystbarnehage.

Enhetsleder for kultur i Frøya kommune, Marit Wisløff Norborg, forteller at de er i gang med å sjekke ut hvorvidt bygdetunet kan bli en fin, ny møteplass på Frøya allerede neste sommer.

- Skulle bare mangle

I Frøya kommunes investeringsbudsjett for perioden 2018-2021 foreslås det nemlig å sette av 200.000 kr. årlig til opparbeidelse av kulturpark-museum.

Hans Anton Grønskag har i en årrekke jobbet for at Sistranda skal få et bygdemuseum. Grønskag sier at det er positivt at man setter av penger til opparbeidelse av museum, men tilføyer at han synes det er en liten sum i forhold til andre prioriteringer i kommunen.

- Spesielt med tanke på Sistien, en floppaktig idé som dukket opp for ti år siden og som mange er i mot. Den er det foreslått å bevilge 800.000 kr. til per år. I tillegg mangler det gang- og sykkelvei i de største bygdene på Frøya, så prioriteringene synes jeg er merkelige.

Grønskag understreker at han er veldig glad for at museet nå har kommet på kartet.

- Men kommunen har som oppgave å verne kulturarven så sånn sett skulle det bare mangle.

Les også: Et innbrudd på museumslageret

Større engangsbeløp

200.000 kr. årlig er en liten sum i forhold til det som skal gjøres i museums øyemed, i følge Grønskag.

- Vi har hus av spesiell interesse, blant annet det eldste kommunehuset på Frøya som wr blitt tatt vare på og kan settes opp igjen. Vi har også en annen bygning vi må flytte og et titalls båter som ligger midligertidig lagret i skur. Vi har samlet inn ting for et helt friluftsmuseum, men dette har vært stuet bort i mange ti år så folk ikke har fått sett det.

Det har blitt engasjert en dugnadsgjeng i realiseringen av museum på Frøya, men det som virkelig trengs er et større engangsbeløp for å komme skikkelig i gang med arbeidet, sier Hans Anton Grønskag.

- Det må også en diskusjon til rundt hvilke begrep som brukes. Jeg synes det er rart at kommunen ikke lenger bruker begrepet friluftsmuseum.

Flytting av gammelskolen

I budsjettet for 2018 er det i tillegg foreslått å bevilge 200.000 kr. til skifting av vinduer på det gamle bygdetunet.

- Det vi nå ser nærmere på er kostnadene for å sette i stand hus. Vi må også finne ut hvem det er som skal klippe plen der nede, også videre, sier kultursjef Marit Wisløff Norborg rundt de videre planene for etablering av museum der hvor bygdetunet ligger.

Hit skal også Frøyas eldste skolebygg "gammelskolen på Sistranda" etter hvert flyttes.

- Flyttingen av gammelskolen til bygdetunet er absolutt mulig å realisere innen sommeren 2018. Vi jobber for tiden iherdig etter å få tak i folk til jobben. Flyttingen av skolebygget har vi allerede hatt på anbud, men vi fikk kun inn et tilbud og vedkommende hadde ikke mulighet til å ta oppdraget nå. Derfor vil vi til å legge ut saken på anbud igjen fordi vi ønsker dette klart til sommeren. Eksperter må vurdere om gammelskolen kan flyttes helt, eller om man må ta ned bygget stokk for stokk.

På formannskapets befaring til bygdetunet tidligere i høst var ordfører Berit Flåmo klar på at det er fullt mulig å ta i bruk og revitalisere dette kommunale området.

- Det er et fint område, og sjønært. Her kan det legges tilrette, og det kan brukes til mer enn ett museum. Det kan bli et fint område for rekreasjon som jeg tror vil bli mye brukt.

Den planlagte Sistien vil også gå i nærheten av bygdetunet.

Kulturforkjemper Hans Anton Grønskag synes det er positivt at kommunen vil bevilge penger til museum, men mener at beløpet burde vært større. Foto: Kirsti Marthine Flathagen