Adressa.no skriver at Sintef ønsker å forske på mulighet for å frakte laks fra Hitra og Frøya i rør ned til Europa.

- Det er ingen grunn til å være beskjeden. Utviklingen av hyperrask transport går svært raskt, og vi mener at Norge har alle forutsetninger for å være med på dette, sier Thor Myklebust til avisen. Han jobber i SintefDigital som forretningsutvikler og forsker.

Han og kollegene i Sintef mener det er mulig å frakte laks med såkalt Hyperloop-teknologi. Det vil si at kapsler med varer blir sendt i et rør med redusert lufttrykk. Da blir luftmotstanden mindre, og man kan oppnå høyere fart ved bruk av mindre energi. Da kan laks fra øyregionen i teorien transporteres i opp til 1.200 km/t.

- Dette åpner helt nye muligheter for det som vil bli Norges viktigste eksportvare. Er det noe land i verden som er gode på rør, så er det nettopp Norge. Det er logisk at vi utreder mulighetene for å ta i bruk denne kunnskapen om hyperloop-teknologi, sier Terje Kristensen.

I dag er det flere selskaper spom jobber med Hyperloop-tekonologi. Blant de fremste er Virgin Hyperloop One, som har en testbane i Nevada.

Der har Sintef vært på besøk.

- I Nevada og California ble vi klar over at det er den globale eliten av forskere og ingeniører som er involvert i dette arbeidet. Virgin Hyperloop One har opptil 13000 søkere på jobber som de lyser ut. Hit kommer mange av de beste fra Nasa, Space-X, Tesla og Google. Den høye kompetansen blant de ansatte, samt interessen fra investorer, gir oss tro på at hyperloop er mye mer enn en luftig drøm, sier Kristensen til adressa.no.

Hyperloop konsept. Foto: Wikimedia commons.org.