I dag har Mattilsynets analyser påvist PD-viruset på SalMar Farmings lokalitet Singsholmen på  Hitra.

- Lokaliteten har ca 2 mill fisk med en snittvekt på ca 800 gram. Bokført verdi av biomassen på anlegget er på ca. NOK 50 mill. Nærmere 500 000 av fisken i anlegget er vaksinert mot PD, forteller konsernsjef Yngve Myhre.

LES OGSÅ: Varsler slakting av to millioner laks

Undersøker alt

Mistanke om sykdommen kom ifølge selskapet etter rutinemessig helsekontroll på lokaliteten. To lakseanlegg på Nordmøre, tilhørende andre oppdrettere, har tidligere fått påvist sykdommen.

- Alle Salmars lokaliteter på Nord-Møre og Sør Trøndelag vil nå bli undersøkt for PD-virus for å skaffe seg oversikt over situasjonen. Med unntak av to lokaliteter som enda ikke er ferdig analysert, så har resultater av gjennomførte analyser ikke indikert tilstedeværelse av PD viruset på andre Salmar-anlegg. Også anlegg hos andre oppdrettere i regionen vil bli undersøkt, opplyser Myhre.

«Stopp PD til Midt-Norge»

Salmar deltar i gruppen «Stopp PD til Midt-Norge» og samarbeider med Mattilsynet og andre oppdrettere i regionen om å unngå introduksjon av PD viruset til Midt-Norge.

- Det de siste årene lagt ned et stort arbeid for å opprettholde den gode biologiske statusen i regionen. Videre håndtering av situasjonen knyttet til PD påvisningene i området vil bli gjort i et samarbeid mellom oppdrettere og Mattilsynet. Alternative løsninger til utslakting av anlegget vil bli vurdert, melder selskapet.

Forrige gang i 2009

Sist PD ble påvist i øyregionen, var i april 2009. Da måtte et Salmar-anlegg på Hitra slakte ut all laksen.

Pankreas-sykdommen (PD) er ikke farlig for mennesker, mens laks som får smitten, slutter å spise og dør gjerne etter få uker.