Midt i året for forprosjektet til Ægir setter prosjektstyret opp en statusrapport. Av den framgår det at mye er avklart allerede. Annlegget skal bygges både på land og i sjø. Bygningene blir todelt med en innebygd landgang som forbindelseslinje mellom land og sjø. En toetasjes flåte skal romme basisutstillinga som viser havbruksnæringa i fortid, nåtid og framtid. Pressekontakt Bjørn Nilsen lover et miljø der en føler at en er inne i sjøen. - Den nedre etasjen vil ha glassvegger der fisk svømmer i akvarier utenfor. Du vil ha sjøen rundt deg på alle kanter. Det blir en opplevelse det er til å få saltsmak i kjeften av, lover Nilsen. Han har aldri vært redd for å ta store ord i sin munn. På land skal de besøkende få forske, studere og slappe av. Denne delen av bygget vil inneholde arkiver med oppdrettsdokumenter fra forskjellige hold, utskiftbare fagutstillinger, undervisningsrom, et enkelt laboratorium, butikk og restaurant. Studenter som lærer om havbruk, skal få prøve seg i praksis over tid, men viktigst blir det å ta godt i mot et tallrikt publikum.

Les hele saken i lokalavisa