Sa ja til mottak av nye flyktninger neste år

foto