Den neste presten i Frøya sokn blir islandske Fritz Màr Jørgensson.

- Vi har mottatt beskjed fra Orkdal prosti om at Fritz Màr Jørgensson starter som ny prest 7.januar 2016, forteller kirkeverge Ranita Jørgensen.

Fritz Màr Jørgensson trer inn i stillingen etter Nina Brevik, som nylig ble takket av i en gudstjeneste i Sletta kirke.

Det er en stund siden sogneprest Nina Brevik, av helsemessige årsaker, måtte kaste inn håndkleet i kirkens tjeneste. Men det var først nå avskjeden hennes som prest ble markert.

TAKK: Prost Birger Foseide takket Nina Brevik for hennes virke som prest på Frøya med blomster og gaver.

Nina Brevik fikk mange godord for de ni årene hun har tjent kirken og dens medlemmer i glede og sorg. Som seg hør og bør fikk hun gaver, blant annet overrakt av prost Birger Foseide og menighetsrådsleder Anne Gaustad.

Kirken har også lyst ut stillingen som kirkeverge igjen. Dette er et vikariat for Ranita Jørgensen, som skal ut i svangerskapspermisjon.