Salmar-gründer Gustav Witzøe skal bygge bolighus på Kverva. Huset er av en slik størrelse at Meinich Arkitekter AS har søkt om dispensasjon til å legge anleggsvei og sette opp byggeplassrigg i LNF-området som tomta grenser til.

"Boligens størrelse tilsier at det vil være en del tungtrafikk med større trailere og lastebiler som skal til og fra byggeplassen, samt at det vil være mange utførere som er involvert, som har behov for parkeringsplasser og brakkerigg" står det i søknaden.

Det søker om cirka 35 biloppstillingsplasser, samt plass til seks brakker.

Forvaltningsutvalget har gitt midlertidig dispensasjon, og setter som vilkår at området som berøres av tiltaket tilbakeføres mest mulig slik det var før det ble påbegynt. Dispensasjonen varer fram til og med 31. juli 2018.