Det er Asle Rønning (49) som nå er toppsjef i selskapet, etter at Lars Måsøval går av som daglig leder. Rønning har siden 2013 jobbet som økonomisjef i samme selskap.

I et e-post intervju med Intrafish.no forteller han at han er blitt glad i Frøya, selv om han er bosatt i Trondheim.

- Jeg er takknemlig for at jeg får være en del av ei fantastisk næring som produserer konkurransedyktig mat i Norge for verdensmarkedet! Det er for meg svært meningsfullt å være i en industri som skaper bærekraftige og konkurransedyktige arbeidsplasser i Norge og i Europa, og som gir positive bidrag til finansiering av den velferdsstaten vi alle er så heldig å bo i, skriver Rønning til Intrafish.

I følge Intrafish får Rønning også ansvar for Måsøval Settefisk AS. Han er siviløkonom fra NHH, og har tidligere jobbet blant annet som forretningsutvikling i BeWi og administrerende direktør i House of Beauty.

Lars Måsøval, som er barnebarnet til grunnlegger Edvin Måsøval, skal nå jobbe med utviklingsprosjekter, som avlusningsflåten Helixir. I tillegg er han arbeidende styreleder i Måsøval Fiskeoppdrett og daglig leder i morselskapet Måsøval Eiendom. Det er foreløpig ikke ansatt noen ny økonomisjef til å etterfølge Rønning, og selskapet vurderer nå hvilken løsning de ønsker for dette.

Rønning er oppvokst og bosatt i Trondheim. Han er gift og har to barn (15 og 21). Rønning ukependler til Frøya, og omtaler seg selv som en «landkrabbe».

- Men jeg har blitt glad i Frøya, folkene og næringslivet her.

- Fantastisk miljø å være del av

Han er imponert over det øyfolket har skapt med basis i havet.

- Frøya har 4.700 innbyggere og et titalls bedrifter som alle hver for seg kunne vært en hjørnesteinsbedrift i større samfunn enn Frøya. Eiere og ledelse av bedriftene er her på øya, alle har de til felles at de ønsker å utvikle ei allerede sterk næring her på Frøya. Det er et fantastisk miljø å få være en del av, skriver han.

- Hvordan er det å lede et familieeid foretak? Jeg antar at styret er temmelig tett på den daglige driften?

- Jeg har nå i tre år jobbet med familien Måsøval som eiere og som kolleger i den administrative organisasjonen. Jeg opplever at de i begge roller opptrer meget profesjonelt. Familien Måsøval har en konsistent, langsiktig og forutsigbar måte å utøve sitt eierskap på. Eierne har roller i den administrative organisasjonen som de forvalter på beste måte for selskapet. Eierrollen utøves på generalforsamlinger og i styrerommet.

Lederskiftet vil ikke medføre noen endringer i selskapets strategi.