Forsikringsselskapet Tryg advarer mot tyver som stjeler biler som står på tomgang mens eieren er inne i varmen.

– Det er som å invitere kjeltringer til å stjele bilen. I tillegg risikerer du null utbetaling forsikringsselskapet, sier pressetalsmann Arvid Steen i Tryg i en pressemelding.

- Vi vet det blir en økning i antall tyverier av biler som går på tomgang nå som kulda er kommet, sier Steen.Forsikringsselskapet registrerer at det står biler med motoren på tomgang utenfor boliger om morgenen, for å få bilene varme og isfrie før man drar på jobb.

– Det er behagelig å sette seg inn i en oppvarmet bil, men eksosen skader miljøet, politiet kan bøtelegge deg, og går du bort fra bilen en stund, kan biltyver benytte anledningen til å stikke av med din isfrie og oppvarmede bil sier Steen.

Bryter avtalen med forsikringsselskapet

Men problemet er enda større utenfor bensinstasjoner, butikker og barnehager.

-  Når du forlater en ulåst bil på tomgang bryter med avtalen du har inngått med ditt forsikringsselskap. Reglene er klare på at bilen skal være låst når du forlater den, sier Steen.

På forsikringsspråket heter det «avkortning» når det av ulike grunner blir utbetalt en mindre sum en det forsikringstaker er forsikret for, dersom vedkommende har opptrådt uaktsomt. Å la bilen stå på tomgang mens du foralter den, går inn under denne kategorien, mener forsikringsbransjen.

- Avkortningen kan variere fra sak til sak og fra sted til sted. Størrelsen på avkortningen vil avhenge av hvordan forholdene er på stedet hvor tyveriet skjedde. Jo mer trafikkert, jo høyere avkortning. Forlater du en bilen din utenfor en bensinstasjon i tettbygd strøk og blir borte i fem minutter, er dette grovt uaktsomt, sier Steen.

- Forlater du en bilen din utenfor en bensinstasjon i tettbygd strøk og blir borte i fem minutter, er dette grovt uaktsomt, mener pressetalsmann Arvid Steen i Tryg.

Blitt flinkere

Tryg Forsikring hadde flere tomgangssaker i 2015.

- Men folk er blitt flinkere til å passe på bilene sine, eller kanskje flere har fått installert kupè-og motorvarmer? Vi har fått inntrykk av at folk er blitt mer klar over at de forpester miljøet ved tomgangskjøring, men flere og flere bileiere vet også om at de kan risikere å miste bil og erstatning fra forsikringsselskapet, sier Steen.