I forrige uke hadde Fillan skole besøk av bandet Jovan Pavlovic Trio. De leverte en flott forestilling, men bare elevene og lærerne visste hvor mye planlegging og jobb som lå bak de 40 minuttene med musikk.

Uforutsette hendelser

Det har blitt en endring i planene, vi må ordne med noe bespisning sier kulturkontakt Venke Fjeldvær til to elever med blått arrangørband rundt halsen.

Det er ikke første gang de må ta noe på sparket, men arrangørene er godt forberedt. De har blitt trent i at uventede ting kan skje og har lært seg å løse problemet.

Artistvertene og konferansierene Brage Ulvan Lervåg og Martine Frengen Fredriksen står utenfor gymsalen i snøen for å ønske bandet velkommen. De gir bandmedlemmene et fast håndtrykk og et stort smil. Brage og Martine er arrangørenes ansikt utad og en av hovedoppgavene deres er å få artistene til å føle seg velkommen og ivaretatt.

Stolsjef

Instrument bæres inn i gymsalen. Stabler med stoler, som er dobbelt så høye som 5. klassingene som triller de ut, settes fram. Airidas i 5. klasse har hovedansvaret for sitteplassene, men det er ikke bare å bære ut stoler. 1.-7. klasse skal plasseres på matter, benker og stoler. Her ser Fjeldvær sitt snitt til å lure inn litt matematikkundervisning.

Tell hvor mange det er plass til på mattene, benkene og stolene og legg det sammen for å finne ut om vi har nok sitteplasser, roper hun.

Airidas har telt over plassene både to og tre ganger, så han er helt sikker når Fjeldvær spør om det er nok plasser til de over 150 tilskuerne.

Lærer logistikk

Et utvalg av elever fra Barman, Fillan, Strand og Knarrlagsund skole har deltatt på et prosjekt i regi av Rikskonsertene. Seminaret ”Elever som arrangører” ble avholdt i Meierisalen i uke 6. Hensikten med kurset er å legge bedre til rette for ulike kulturopplevelser i skoletiden. Men kompetansen som elevene utvikler vil være verdifull ved andre arrangementer også utenfor skolegården. Elevene som var motiverte og ønsket å være med, meldte seg på, og ble tilslutt trukket ut og fikk overvære kurset.

Et av nøkkelordene i ”Elever som arrangører”-prosjektet er logistikk. Brage Ulvan Lervåg forteller at feil i logistikken kan føre til store forsinkelser og utsettelser. Han har fått prøvd seg som arrangør i en litt større skala under Ungdommens kulturmønstring på Frøya forrige helg.

Det var veldig moro og jeg tok med meg mye av det jeg har lært på kurset i Meierisalen, sier Lervåg.

Fremtidig rådmann?

Karen og Oddvar i 6. klasse har fått i oppgave å si noen ord på slutten av konserten. De takker artistene for at de tok turen til Fillan skole, og ønsker de vel hjem.

Bandet er meget fornøyd med elevene. De skryter av tilretteleggingen og servicen de har fått. Det er ikke alle plasser de har spilt der alt har vært så gjennomført og godt forberedt.

Han Oddvar, han hadde en utrolig formidlingsevne. Han kommer til å bli rådmann eller noe sånt, utbryter frontfiguren i Trioen, Jovan Pavlovic etter konserten.

Venke Fjeldvær er også veldig fornøyd med elevene og sier de har løst oppgaven svært godt. Hun er opptatt av at elevene også skal ha læring utenom klasserommet og mener at en slik praktisk gjennomførelse av et arrangement gir kunnskaper man kan ta med seg videre både i skolen og i framtidige jobber.