- Staten bør fortsatt støtte opp om fiskerihavnene. Derfor går vi imot regjeringens forslag til kutt, og tredobler støtten til fiskerihavnene i vårt alternative budsjett, sier Grøvan.

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett foreslått å kutte støtten til kommunale fiskerihavner.

I budsjettforslaget heter det:

"Som omtalt i Nasjonal havnestrategi vurderes det å endre virkemiddelbruk og forvaltningsansvar for fiskerihavnene. Som første ledd i dette arbeidet foreslås å avvikle tilskuddsordningen rettet mot kommunale fiskerihavntiltak fra og med 2016".

- Det vil ikke KrF være med på. Vi foreslår derimot å øke støtten fra 20 til 60 millioner, sier Grøvan.

- Må utnytte havressursene

- Vi vil støtte opp om bosettingen og fiskerinæringen langs kysten. Havressursene skal kunne utnyttes på en god måte. Finansieringen av fiskerihavner handler og ikke minst om sikkerhet og trygghet. Tilskuddsordningen til kommunale fiskerihavner er et viktig tiltak for å sikre fiskerinæringens infrastruktur og vi foreslår å styrke denne tilskuddsordningen i vårt budsjettforslag, sier Hans Fredrik Grøvan.

KrFs alternative budsjett ble lagt fram i går (torsdag 29. oktober), og viser partiets prioriteringer inn i høstens budsjettforhandlinger på Stortinget.