Som lokalavisa har skrevet tidligere har Statens sett seg ut helgen 15.- 18. januar for å bytte kulverten i Lakselva på Fv. 714 ved Fillan. Veien vil bli stengt fra fredag morgen klokken 06 til mandag ettermiddag kl 18. Omkjøring blir via Fv. 713 de dagene reparasjonen foregår. Dette er en vei som ikke er egnet for tungtrafikk, og reparasjonen er derfor lagt til en helg da trafikkbildet er noe lettere enn midt i uka.

Hvordan kollektivtilbudet blir disse dagene er fortsatt uklart.

- AtB har ikke mottatt noe arbeidsvarsel på dette fra Statens vegvesen. Før vi har fått mer info fra Statens vegvesen kan vi dessverre ikke si noe om hvordan kollektivtrafikken vil løses i perioden, sier kommunikasjons- og markedssjef i AtB Grethe Opsal, som lover å komme med informasjon så snart de har fått dette klart.