Norway Royal Salmon får ikke sette i gang fullskalaproduksjon av steril laks. Mattilsynet mener det ble gitt tillatelse for tidlig.

Børsverdien på selskapet falt 300 millioner kroner etter at det meldte om «utfordringer» med å få godkjent den planlagte produksjonen, skriver Adresseavisen. For to år siden fikk selskapet ni oppdrettskonsesjoner med betingelse om å bruke fisk som er sterilisert under trykk. Det skulle gi en vekst på opptil 40 prosent for selskapet, men nå må de vente på veksten.

Mattilsynet er nemlig skeptisk til om fiskens velferd blir godt nok ivaretatt og har ikke delt ut den nødvendige dispensasjonen for å sette den sterile laksen ut i anleggene. En undersøkelse fra Havforskningsinstituttet viser at laks som er sterilisert med trykk er mer følsom for lavt oksygennivå og høy temperatur i vannet. Laksen kan også få misdannelser på skjelettet.

Konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon sier at det er viktig for bransjen å komme i gang med slik oppdrett. Bakgrunnen for å bruke steril laks, er at rømt fisk ikke skal kunne påvirke villaksstammene.

– Vi har et samarbeidsprosjekt med Havforskningsinstituttet, der hovedfokuset er overvåking av fiskevelferden. I vurderingen av forsøket har instituttet konkludert med at det er velferdsmessig forsvarlig, sier Høstlund.

Norway Royal Salmon har sitt eierskap blant annet her i øyregionen, der Helge Gåsø og Måsøval Fiskeoppdrett er inne med hver sin aksjepost.