- Hvis noen velger å ha åpent, så er det ikke sånn at vi andre kan velge å holde stengt, sier Kenneth Engan, daglig leder i Coop Ekstra på Sistranda. Per i dag er det stort flertall blant lokalpolitikerne på Hitra og Frøya for ikke å åpne for flere søndagsåpne butikker.

I vår sa kommunestyrene sitt i høringsrunden om å tillate søndagsåpne butikker. Både på Hitra og Frøya var det klart flertall mot å endre loven slik at alle butikker som ønsker det, kan ha åpent også på søndager. På Frøya var det kun Høyre som sa prinsipelt ja til søndagsåpent. På Hitra var det Høyre og Fremskrittspartiet.

Men de nye kommunestyrene vil få saken i fanget på nytt i den kommende perioden. På stortinget kan det ligge an til at Venstres "kompromissforslag" om at kommunene selv skal få bestemme om det skal tillates generelt søndagsåpent, blir det som får flertall, og blir den nye loven. Men da kan det oppstå en situasjon der enkeltkommuner drar med seg nabokommuner på å åpne for noe lokalpolitikerne i utgangspunktet ikke ønsker.

Trygve Sivertsen

Kan havne i skvis

Trygve Sivertsen driver Bunnpris i Badstuvika på Inn-Hitra. Han er i utgangspunktet i mot søndagsåpne butikker. Men han ser at kommunen kan komme i en skvis.

- Hvis Orkdal åpner opp, så vil det bli press på oss på Hitra og Frøya, for å hindre handelslekkasje. Det samme blir det for oss som driver på Hitra, hvis Frøya velger å åpne opp. Men jeg håper ikke vi kommer i den situasjonen. Selv ser jeg det som uaktuelt å ha åpnet på søndager. Jeg ser ikke lønnsomheten i det, samtidig som jeg mener vi har godt av en fridag, sier Trygve Sivertsen.

Hitra har per i dag flere søndagsåpne butikker. Kvenværet, Kjerringvåg, Melandsjø og Knarrlagsundet har blitt definert som viktige turiststeder som dermed kan ha åpne butikker. På Frøya er det ingen butikker som har åpent etter de samme premissene.

Tom Skare, leder Hitra Frp.

- Bør være likt for alle

Tom Skare (Frp) er for søndagsåpne butikker, og han påpeker at det allerede slik loven er i dag, finnes flere butikker på Hitra som holder åpent på søndager.

- Hvis argumentet er at man skal beholde helligdagsfreden, så burde det gjelde alle plasser på Hitra. De som er sånn imot å åpne opp, mener de da at de som har åpent i dag, bør stenge? Jeg er prinsipielt for et åpent samfunn, og mener at alle som vil skal ha mulighten til å holde åpent. Men når det er sagt, så kommer ikke dette til å være en kampsak for meg, sier Tom Skare.

På Frøya representerer Martin Nilsen det eneste partiet som i regjeringens høringsrunde uttalte at de ønsker generell søndagsåpning.

- Høyre er for valgfrihet, og her er vi klare, sier Nilsen.

- Det betyr ikke at butikkene må holde åpent. Det er ingen som skal bli tvunget til å holde åpent. Det er en stor forskjell, sier Martin Nilsen.

- Hvis en åpner, må de andre følge etter

Dette stemmer ikke med virkeligheten, i følge Kenneth Engan, daglig leder i Frøyas største dagligvarebutikk, Coop Ekstra på Sistranda.

- Dagligvaren er veldig konkurranseutsatt, så hvis en kjede bestemmer seg for at deres butikker skal ha søndagsåpent, så må de andre bare følge etter. Men jeg er helt imot at det skal bli søndagsåpent. Jeg ser ikke poenget med at vi skal ha det. For vår del så vil det bare generere ekstrakostnader ved å ha folk i arbeid på søndager. Det vil ikke bli noen mer handel, men handelen forsyver seg over flere dager. Hvis folk virkelig tror at man kan innføre søndagsåpent uten at varene blir dyrere, så må de tenke om igjen. Marginene er så små, at når man får ekstra personalutgifter, så må dette hentes inn på prisene, sier Kenneth Engan.

Slik det ligger an i dag, skal det mye til for at Frøya vedtar generell søndagsåpning. Sentralt har Venstre programfestet at de ønsker søndagsåpent, men etter høringsrunden har Venstre foreslått et kompromiss om at kommunene selv må få bestemme dette. Lokallaget på Frøya er i mot.

- Venstre på Frøya ønsker ikke søndagsåpne butikker. Vi mener søndagen skal få være en fridag, samtidig som vi ser at dette kan få konsekvenser på en rekke områder, sier partiets ordførerkandidat, Arvid Hammernes.

Han utelukker likevel ikke at det kan oppstå en situasjon der saken må vurderes på nytt

- Man kan havne i en pressa situasjon, og da må vi høre på handelstanden selv, sier Hammernes.

- Et verdivalg

Arbeiderpartiet er det største partiet både på Hitra og Frøya, og har i begge kommunene sagt klart nei til regjeringens forslag om å oppheve den generelle søndagstengningen. Hitraordfører Ole Haugen sier dette er et verdivalg.

- Etter høringsrundene, og alle innspillen fra både arbeidtaker- og arbeidsgiverside, så synes jeg det er rart at regjeringen fortsetter prosessen. For meg er dette et verdivalg: Jeg mener vi fortsatt bør ha en fridag hvor vi kan prioritere familie, fritidsaktiviteter og annet. Og det sies at vi bor i et land hvor det forbrukes mer enn nok. Samtidig vet jeg nok om hvordan det er i bransjen, hvor knappe marginer det er for fortjeneste, til at jeg ser at dette ikke er heldig for de som driver. Skal man spre handelen ut over syv dager, så får det følger, blant annet for prisene.

Trygve Sivertsen