I løpet av januar og februar vil det bli arrangert pårørendeskole om demens på Frøya. Tilbudet går også til folk som er hjemmehørende på Hitra.

- Dette blir et lavterskeltilbud til pårørende, der man i tillegg til å få kunnskap også vil utveksle erfaringer om hvordan man takler ting, sier Brit Ohrø.

- Må ufarliggjøre

Det er Frøya kommune som i samarbeid med Frøya demensforening skal arrangeret skolen, som består av fem kurskvelder.

- Det er viktig å ufarliggjøre, da det fortsatt er knyttet en del skam til sykdommen, sier Sissel Røssing, som jobber daglig med demente på Frøya sykehjem.

- Jeg vet flere eksempler på par, der den ene har vært dement, men der den andre har løst alle daglige ting, og sykdommen er skjult helt til det skjer noe med den andre. Da kommer alt opp, forteller Sissel Røssing.

- Kunnskap gjennom samtaler

- Det er viktig å være bevisst på at demens er en folkesykdom, og at antallet som får det, er stigende. Vi kan si at hele samfunnet er berørt. De fleste har noen i familien, en nabo eller venn som har demens, sier kommunelege Ingrid Kristiansen.

Demens er en fellesbenevnelse på sykdommer der man får varig nedsatte hjernefunksjoner. Vanlige syptomer er dårlig korttidshukommelse og problemer med å organsiere hverdagen sin. På pårørendeskolen vil man blant annet få vite om hvilke hjelpemidler som finnes, og om hvordan man kan sette inn tidlig innsats i heimen. Videre vil Nav orientere om hvilke rettigheter man har, og man vil hyre inn eksterne folk til å forelese om ulike sider rundt det å leve med demens. Tanken er også at de samtalene man får mellom de som er berørte, kan bli en viktig del av kurset.

Arrangørene håper mange velger å melde seg på pårørende-skolen, og det er Brit Ohrø på Frivilligsentralen som tar imot påmeldingene.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no