Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa møtte i ettermiddag fylkes- og lokalpolitikere samt pressen på Værnes for å overbringe nyheten om at Staten har besluttet å legge 100 millioner kroner i potten for å få gjennomført utbyggingen av en rett-fram-forbindelse over Dolmsundet.

Statens bidrag, sammen med det fylkeskommunen har lovet å bidra med, samt pengene som står igjen på bok hos bomselskapet Hitra Frøya Fastlandssamband, skal være nok til å få realisert prosjektet, som har vært et meget betent spørsmål mellom nabokommunene i mange år.

- Sammen med det fylket bidrar med, skal dette bidra til å realisere forbindelsen, sier Meltveit Kleppa til lokalavisa Hitra-Frøya.

Spesielt to forhold har vært avgjørende for at Staten går inn med pengene: Det ene er at det var staten som aksepterte innsigelsen mot å bygge rundt en kjent og sjelden hubro-lokalitet etter at det var fylket som hadde overtatt ansvaret for riksveien.

- Det ville vært uhørt om fylket da skulle ta regninga for dette prosjektet, som Kleppa sier det.

Det andre punktet er sterkt press fra fylkeskommunale myndigheter.

- Det har helt klart hjulpet med press fra fylkeskommunen, som igjen har blitt fulgt opp av lokale politikere, sier Kleppa.

Dagens nyhet betyr at øysamfunnet trolig snart er klar for å kunne bygge ny bru. Reguleringsplanen er ut på høring i Hitra kommune, og skal etter planen behandles før sommerferien.

På Værnes i ettermiddag: (f.v.) Arne Braut, Magnhild M. Kleppa og Lars P. Hammerstad (MMS-foto: Lars Otto Eide)
Foto: Scanpix/Statsministerens kontor.