Bewi er en av de lokale firmaene som over lengre tid har engasjert seg, for at det skal bygges ei ny bru over Dolmsundet.

- Det er svært positivt at det nå blir kortere og bedre vei mellom Frøya og Hitra, sier administrerende direktør i Bewi, Svenn Bekken.

Sparer tid og drivstoff

Når den nye Dolmsundbrua åpnes for trafikk, vil det påvirke den lokale bedriften i stor grad.

- Det er snakk om et seks kilometer kortere strekk, det er betydelig. En mil koster oss opp til 150 kroner i drivstoff, og vi kjører strekket mellom Frøya og Hitra minst ti ganger per dag. I forhold til tidsbruk, kommer vi nok også til å spare minst 10 minutter hver vei.

Slitasje på kjøretøyene

I påventa av den nye brua, har Bewis vogntog måttet kjøre på et dårlig veistrekk med etterslep på vedlikeholdsdelen, sier Bekken.

- Det har vært til stor slitasje på kjøretøyene våre. Den besparelsen vi gjør etter at Dolmsundbrua åpner, skal vi bruke på å dekke det som har vært ekstraordinært - i forhold til slitasje.

Langvarig prosjekt

Bekken synes det er beklagelig at bruprosessen har tatt såpass lang tid.

- Det har tatt over tjue år og kostnadene de har løpt, de årene det har tatt å gjennomføre prosjektet.

Bewi har mange kjøretøy på veiene i nærområdet og Bekken sier det er et tøft strekk å kjøre.

- Med den positive næringsutviklingen i øyregionen, så burde ikke veien være en belastning med tanke på innbyggernes liv og helse. At veien har en stor ulykkesbelastning, er noe vi i Bewi er lei oss for.

Fortsatt er det deler av veistrekket mellom Frøya og Hitra som må sees nærmere på, legger Bekken til.

- For eksempel burde Vikansvingen i Barmfjorden også blitt tatt. Men nå får vi glede oss over at vi omsider har fått Dolmsundbrua. Den nye broforbindelsen er positiv for hele Hitra og Frøyas utvikling, det binder kommunene sammen på en helt annen måte, avslutter Bekken.

- Jeg gratulerer kommunene med det de har fått til, dette er stort.