I forbindelse med at Mausund Oppvekstsenter har fokus på lokal kultur og identitet, har 8.-10. trinn jobbet med å samle inn lokale ord og uttrykk.

- Vi har merket at mange dialektord har forsvunnet bare på den tiden vi har gått på skolen. Dette vil vi gjøre noe med, forteller lærer Lene Martinsen.

Ordene elevene har samlet blir gjøre synlig for alle på skolen, bl.a. er det laget en stor ordsky på veggen. Håpet er at elevene kanskje skal ta ordene i bruk igjen.

Ord som oppom, neom, kåbbklys, bokkomi, skolin, banin, stævli, fotbunad og andre som har gått i glemmeboken.

- Dette har vært ett morsomt prosjekt, og vi ønsker at alle tar ordene tilbake  og gjør dem til en del av vår identitet igjen.Selv er vi kjempefornøyd med resultatet, nå mangler det bare ett lag med lakk, så er vi i boks, forteller engasjerte elever på Mausund.

Les mer på skolens nettside

En ordsky blir til på veggen.