- Hver og en av oss har alle en god historie på lur, dette gjelder også lokale bedrifter. Vi har stemmen til å fortelle historien om våre kunder. Vi skildrer miljøet, de ansatte, den store viktige jobben eller den trivielle hverdagslige driften. Viktige poeng som ellers ikke ville kommet frem i en ordinær annonse, forteller tekstforfatter Sten Egil Røvik i mediahuset Hitra-Frøya.

Content marketing (CM), innholdsmarkedsføring, annonsørinnhold. Det finnes mange navn på denne forholdsvis nye måten å presentere annonser på, hvor det taes i bruk virkemidler som ligner redaksjonelle artikler.

Hitra-Frøyas markedsavdeling har drevet å testet konseptet Content Marketing i et halvt års tid.

- Mange små og store bedrifter har benyttet seg av dette tilbudet allerede og vi har gjort oss gode erfaringer. Vi har fått signaler i fra våre kunder om at de nå har har fått den markedsføringen de ikke hadde tidligere, sier Røvik.

Det ligger ekstremt mye arbeid i å gjøre hver historie unik, påpeker Røvik og daglig leder Stein Olav Sivertsen i Mediahuset Hitra-Frøya.

Båtmagasin er første magasin basert på Content-innhold, de planlegger også å lage magasin basert på temaene mat, bil, havbruk og reiseliv.

Merkes som annonser

- Derfor investeres det godt med ressurser nettopp i hvordan teksten lages og hvordan bildene eller videoen utformes. Med en klar tanke om hvordan saken til slutt skal se ut, redigeres tekst og media sammen.

Båtmagasinet Båtfolk er første gang ei hel temaavis laget ut fra CM og ble utgitt forrige fredag. HFguiden.no er i fra forrige utgave et bilag som er 100 prosent basert på annonsør-innhold.

- For avisa sin del er det viktig at vi merker annonsørinnholdet godt, for dette må ikke forveksles med redaksjonens artikler. Sakene vi produserer skal på ingen måte bli tatt for å være redaksjonelle, for Content Marketing er reklame, sier Sivertsen.

- Reklame må behandles på en måte som gjør lesere klar over at de man leser om har direkte økonomiske interesser i saken.

Omstridt område

CM har forøvrig vært gjenstand for stor diskusjon også innad i Mediehuset Hitra-Frøya.

- Dette er en stor, internasjonal trend, som har vært og er et omstridt område innenfor journalistikken. Og vi har selv vurdert hvordan vi angriper den i over to år før mediehuset ved nyttår valgte å tilsette en egen skribent ved markedsavdeling for å jobbe med Content Marketing. Det er særs viktig for oss å unngå sammenblanding mellom journalistikken og annonsene, og ingen hos oss får lov til å jobbe med begge deler, sier redaktør i Hitra-Frøya lokalavis, Bjørn Lie Rønningen. Han understreker at redaksjonen fortsatt skal skrive like mye om lokalt næringsliv.

- Men vi ønsker å være ærlige på hva som er betalt innhold og hva som er fri journalistikk. Vi ser nemlig flere aktører, som også opererer her lokalt, der dette blandes og leserne blir usikre. Hos vår redaksjon aksepteres aldri "kjøp en annonse og vi skriver en sak om deg". Folk skal fortsatt være trygge på at de sakene som står på redaksjonell plass, er tatt på redaksjonens vurderinger og ingenting annet. Derfor syns vi det er ryddigere å gå inn i Content Marketing på vår måte, sier Rønningen.