[M]

Inne på kontoret til Lindis Aune (44) ved Hitramat på Ansnes, henger det en plakat i glass og ramme.

På den står det: "Fra krabbeprodusent til den fremste næringsmiddelaktør innenfor skalldyr i Norge".

- Som du ser, så har vi i Hitramat satt oss hårete mål i tiden som kommer, sier Lindis Aune, - og dette har jeg absolutt tro på at vi skal klare.

Nå skal vi i gang med å legge strategi for de neste tre år, og da håper vi å nå målet om å bli den fremste næringsmiddelaktøren innenfor skalldyr i Norge.

Ring meg igjen om tre år, så skal jeg fortelle deg hvordan det har gått,  smiler Lindis, -  for da tror jeg vi kan si at dette, det gikk bra.

Daglig leder

1. januar i år, gikk Lindis Aune fra å være økonomisjef, til å tre inn i stillingen som daglig leder ved Hitramat.

- Grunnen til at jeg nå har begynt som daglig leder, er nettopp på grunn av de målene vi har satt oss, forteller Lindis. Vi har foretatt til dels store endringer i organisasjonen for å være best mulig rustet til å bli en helårsaktør.

Hitramat-eier Anton Fjeldvær har gått fra å være daglig leder til salgssjef.

- Anton er knallgod på salg og marked, i tillegg har han forbindelsene og historien til Hitramat med seg. Kolbjørn Ulvan har blitt uviklingssjef, med hovedansvar for innhenting av råvarer og teknologisk utvikling i fabrikken. Eva Karin Bergli er vår nye produksjonssjef, med fokus på den interne flyten fra ordremottak via produksjon til utsending av varer. Vi har også gjort ansettelser innen teknisk, kvalitet og økonomi den siste tiden.

[M]

Hjemvendt hitterværing

Lindis Aune er født og oppvokst på Fjellværøya. Som 19-åring flyttet hun herfra for å ta utdanning.

- Jeg er utdannet adjunkt innen organisk kjemi, men så fikk jeg kjemikalieallergi og måtte bytte yrke.

Hun utdannet seg deretter innen revisjon og har jobbet som revisor i mange år.

- Vi har alltid hatt sterke bånd til øya, og i 2011 bestemte vi oss for å flytte til Hitra. Jeg, mannen min Roar og de tre guttene våre.

Familien kjøpte seg et småbruk på Mastad og Lindis begynte å jobbe ved Hitramat som økonomisjef.

Skape entusiasme og stolthet

- Det er stor forskjell fra jeg dro herfra i 1989. Øyregionen er ikke til å kjenne igjen.

Det er godt å flytte tilbake hit og se hvordan øya er nå og utviklingen som har vært, den er helt utrolig, sier Lindis.

- Jeg føler meg privilegert som daglig leder ved Hitramat, for det er dyktige folk som jobber her i alle funksjoner.

Lindis forteller at hennes oppgave i firmaet, blir å utvikle strategi og koordinere slik at alle i konsernet drar i samme retning og når målene sine.

- Også håper jeg å skape entusiasme og stolthet blant de ansatte for det vi driver med, det vi produserer og at de synes det er kjekt å gå på jobb.

Bredere sortiment

Hitramat driver i dag sesongproduksjon, men ønsker å bli en helårsaktør.

- Vi er avhengige av hva vi får inn i løpet av sesongen og en av utfordringene våre er at dette er snakk om en biologisk ressurs vi ikke styrer over.

Vind, vær og klima spiller inn her og vi vet ikke fra år til år hvor mye krabbe vi får inn.

Krabbe er det Hitramat kan aller best og de ønsker at folk skal få øynene opp for alt det gode i krabben, sier Lindis, samtidig er de på jobbestadiet med å utvikle et bredere sortiment de kan ha gjennom hele året.

- Vi samarbeider med Seashell i forhold til kamskjell, ellers ønsker vi å tilby sjøkreps, skjell og hummer året rundt.

Aune forteller i tillegg at snøkrabben har vandret inn i norsk sone i Barentshavet, og at de ser gode muligheter i denne krabbearten.

Pakketeknologi og "ready to eat"

Krabben har fem dagers holdbarhet, men med pakketeknologi kan krabben holde seg fersk lenger.

- De senere år har vi investert en del for å kunne levere krabbe gjennom hele året. Vi har blant annet gjort gode investeringer med tanke på innfrysning og tining av krabbekjøtt, og kvaliteten på denne er lik en rå ferskvare.

Vi ser også at "ready to eat" produkter blir stadig mer populære, og dette er en utvikling vi ønsker å være med på videre.

[M]

Ønsker flere helårsansatte

Hitramat er i dag sesongprodusent av taskekrabbe, og sesongen varer fra 1. juni og ut november.

- Det er stor forskjell på sesong og ikke, sier Lindis, - vi er 25-30 helårsansatte og når sesongen er i gang, er vi er vi opp til 150 ansatte her.

Hitramat har en god del utenlandsk arbeidskraft og 70 % av den utenlandske arbeidskraften deres kommer tilbake igjen år etter år.

- Det er flere som ønsker seg tilbake hit, enn vi har arbeid til og dermed må vi dessverre si nei til en del.

Mange forteller at de kunne tenkt seg å jobbe ved Hitramat hele året og Lindis forteller at de håper å få flere helårsansatte ved bedriften etter hvert.

- Så lenge vi får omsetningen på kundesiden på plass, så får vi i gang flere arbeidsplasser.

Allsidig næringsliv

-Lindis Aune sier hun nok er litt idealistisk av seg, - og ære være laksenæringa, men jeg vil at det skal være et allsidig næringsliv her ute i øyregionen.

Jeg vil at det skal være lys i alle hus og jeg vil at ungdommen skal kunne velge å bli fiskere hvis de ønsker det, for det har vi en lang tradisjon for her ute.

Det norske marked

Før hadde Hitramat en stor andel eksport, helt oppe i 60 prosent sier Aune, og i all hovedsak til Frankrike, men det var før finanskrisen.

- Kostnadene økte her til lands, men vi hadde ikke mulighet til å øke prisene tilsvarende utenlands.

Ved å ha fått opp krabbeforbruket her i Norge, har vi bedre overlevelsesevne, så nå er Norge hovedmarkedet vårt og kun 20 prosent blir eksportert.

Rema 1000 og Menylauget

Vanligvis har krabben kun blitt solgt direkte til store grossister og til bemannende ferskvaredisker, men det var før Hitramat hadde en landsdekkende krabbekampanje med Rema 1000 i fjor høst.

- Det ble en kjempesuksess og fabrikken gikk 24 timer i døgnet, syv dager i uka, for å dekke etterspørselen, sier Aune.

Hitramat nådde mange flere kunder gjennom Rema 1000 og nye kunder som hadde lite eller ingen erfaring med krabbe fra før.

- Samarbeidet med Rema 1000 ble en kjempefin læreprosess som blant annet ga oss grunnlag for å jobbe ut mot vanlig kjøledisk.

Hitramat-krabben har også vært en del av Menylaugets anbefalinger, forteller Lindis, - og gjennom Meny-butikkene solgte vi i en periode pavefri krabbe, som ble veldig godt mottatt.

Være i forkant for å overleve

Den nye daglige lederen forteller at hun gleder seg til fortsettelsen.

- Hitramat er en spennende bedrift å jobbe i og vi må hele tiden tilpasse oss Krabbe er sunt, har lite fett og mye protein. Den er egna til mattrenden som er akkurat nå, men forbrukertrender de endrer seg, derfor må vi være i forkant for å overleve, for det er tross alt kundene vi lever av. Likevel håper og tror jeg at vi får være her i mange år til.