Hos Marintek er det stadig nye tester av utstyr som kan brukes i oppdrettsbransjen. De er en del av SINTEF som er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, og samarbeider blant annet med NTNU i tillegg.

Vi blir med Innovasjon Norge på en rundtur på store anlegget på Tyholt i Trondheim.

Her får vi se havlaboratoriet hvor de kan simulere realistiske værtester for oppdrettsbransjen og drive forskning på alt som innebærer havet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

[M]

- Spesielle forhold i Norge og utlandet

Etter økninger i antall rømte oppdrettslaks for tredje år på rad og 365.000 laks rapportert rømt i 2011 ifølge offisielle tall på miljøstatus.no, begynte Marintek tester i sitt havlaboratorium. Der ble det oppdaget at nøter ble hardt rammet av slag fra nedløpskjettingene i store bølger og sterk strøm.

Omfattende testing i havlaboratoriet i Trondheim, gav Aqualine innovasjonsprisen for sitt ”Aqualine Midgard System” på den internasjonale Aqua-Nord messen i 2013. I samarbeid med Marintek gav merdesystemet nye muligheter for oppdrett på værharde steder, beskriver firmaet i en informasjonsbrosjyre.

- I løpet av mars/april skal vi teste ut flere nye designer for Aqualine som skal ut i spesielt værtunge forhold både i Norge og i utlandet, avslører senior prosjektleder hos Marintek, Ivar Nygaard.

Uten å kunne røpe noen flere detaljer på nåværende tidspunkt.

- Kan få til prototype innen kort tid

[M]

Nygaard har også tett kontakt med Salmar som gjennom utviklingsselskapet Ocean Farming, som har laget et design for merder som skal sende lakseoppdrett til havs. Foreløpig mangler konsesjonene for å få lov til å sjøsette disse merdene. Men første runde med testing av slike havmerder er gjort i havlaboratoriet.

- Skulle Salmar få tillatelse kan en prototype bli bygd innen kort tid. Det meste av global design analyse er gjort. Ocean Farming er i en detaljeringsfase på prosjektet nå, sier Nygaard.

Bak oss er en modell av havmerden som fort fanger interessen til de som er med på rundturen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

[M]

- Senkbare merder og større volum

I de neste 5-10 årene ser senior prosjektlederen for seg at han vil teste flere merder som er større enn dagens. Sikkerhet mot brudd og skader vil også bli viktig å forbedre.

Med Ocean Space Center (OSC) underveis vil det bety at dagens havlaboratorium vil bli kraftig utvidet. OSC trekkes fram som en av to verdensledende miljøer i regjeringens langtidsplan for forskning 2014-2018. Dette vil gi enda flere muligheter til nye tester for Marintek.

- Næringen har utviklet ganske fleksible merder, men vi må gjøre dem enda mer robust i forhold til været som forventes på de aktuelle lokalitetene. Det har vært diskutert senkbare merder som kan forsvinne under havoverflaten når det blir storm, blant annet. Ellers ser vi at det kan bli aktuelt å tenke større merder for å romme mer oppdrettslaks. Her kan vi hente mye kunnskap fra offshore bransjen som har gode kunnskaper på større konstruksjoner, avslører Ivar Nygaard.