- I forbindelse med den nasjonale strandryddedagen 9.mai, tilbyr renovasjonsselskapene gratis utkjøring og henting av containere i øyregionen.

Det forteller lederen i Naturvernforbundet på Hitra og Frøya, Dagrun Skarsvåg, som har vært i kontakt med renovasjonsselskapene Hamos og Ragn Sells.

- Det kan være hyggelig å rydde søppel, men vanskelig å bli kvitt avfallet særlig hvis det er en del større gjenstander man finner i fjæra. Derfor er dette en unik mulighet til å kvitte seg med avfallet gratis.

Bestill container til ditt nærområde

Hvis lag, grender og enkelt personer er interesserte i å skaffe til veie en container til stranda de har tenkt å rydde i helga, kan man bestille dette ved å kontakte Hamos og Ragn Sells. Men det må skje i dag (fredag)

- Man kan ringe Hamos på 72483700 og Ragn Sells ved Lars Nordgaard på 91798182. Det er mulig å bestille containere til den 9.mai, hvis man ringer renovasjonsselskapene i løpet av fredagen, slik at de får kjørt ut containerne før helga, slår Skarsvåg fast.

For å finne ut hvor nærmeste container er utplassert, kan man også ta kontakt med renovasjonsselskapene.

- Det er muligheter for henting av søppel i grensa mot Snillfjord også, som Sunde og Hemnskjel, og hvis man trenger søppelsekker så får man dette gratis hos Ragn Sells og Hamos.

Containere på faste plasser

Ragn Sells har også i år som tidligere, satt ut containere på faste plasser på Frøya i forbindelse med strandryddingen.

- Jeg vet det er to containere i Bremvågen. I år arrangerer Frøya turlag felles strandryddedag i Skarpneset, så da er det sikkert en container utplassert der også, sier Skarsvåg.

Containere ved skolene

På Hitra har det ikke vært samme praksis som på Frøya de siste årene, derfor har Naturvernforbundet i år kontaktet Hamos som stiller med containere på Hitra.

- I samråd med driftssjefen i Hitra kommune, har vi kommet frem til at det plasseres ut containere ved hver skole på Hitra, også ved Fillan skolen, hvor man kan kjøre søppelet fra strandryddinga til.

Sara Skaget er ofte på tur her ute på Kvisten- Det er ikke greit at det kastes så mye ut i naturen, sier Sara

Trenger ikke rydde den satte datoen

- Selve strandryddingen trenger heller ikke bare forgå den 9.mai. det er fullt mulig å rydde både fredag og søndag for containerne blir hentet over helga, sier Skarsvåg.

- Man kan også ringe og bestille container i etterkant av strandryddinga. Det eneste kriteriet da, er at man må være tilstede når containeren kommer og løfter oppi søppelet selv.

Laksebedriftene stiller opp

Det er flere av laksebedriftene som stiller opp rundt strandryddedagen.

- Langs skjærgården nord for Frøya, er Salmar behjelpelige med transport av søppelet inn til fastlandet og levering til Ragn Sells. Så her er det fullt mulig for hyttefolk og fastboende på øyene å rydde sine strender og deretter få søppelet hentet og levert gratis, sier Skarsvåg.

Arkivfoto fra en tidligere strandrydding.

Alle monner drar

- Det er bra intitiativ av renovasjonsselskapene som stiller med containere og positivt at så mange ønsker å rydde sitt nærområde, sier lederen i Naturvernforbundet som ønsker å gi stor honnør til de bedrifter, lag og foreninger som kaller inn til strandryddedag.

Skarsvåg forteller at det er mange som har meldt sin interesse i den nasjonale aksjonen og via nettsiden: Holdnorgerent.no

- Jeg oppfordrer alle til å ta turen ut i helga. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.