Antallet lensmannskontorer skal reduseres vesentlig. Det ble stadfestet samtidig med at regjeringa i ettermiddag la fram innholdet i den nye nærpolitireformen. Antall politidistrikter i landet skal reduseres fra dagens 27 til 12, noe som gjør at Sør- og Nord-Trøndelag politidistrikt blir slått sammen til ett.

Men minst like avgjørende for folks trygghetsfølelse er antall lensmannskontorer og tjenestesteder. I politianalysen, som ble lagt fram tilbake i 2013, foreslås det at antallet tjenestesteder bør reduseres fra dagens 354 til 210. Det har lenge vært klart at både Hitra og Frøya lensmannskontor vil komme til å stå midt i denne kampen om politikontorene.

Etter alle solemerker vil minst ett av lensmannskontorene forsvinne, kanskje begge, for å bli erstattet med ett tjenestekontor på enten Sistranda eller Fillan, og med en lensmann i Orkdal.

Opp til politimesteren

Justisminister Anders Anundsen har imidlertid ikke lagt frem noe kart som viser hvilke lokale lensmannskontorer og politistasjoner som skal legges ned og hvilke som skal bestå. Regjeringa har sagt at det blir opp til den enkelte politimester å strukturere antallet tjenestesteder, og da ut fra kriterier som responstid og tilgjengelighet for publikum. Anundsen sier at regjeringa ikke vil sette noe endelig antall tjenestesteder.

– Jeg tror vi må erkjenne at tiden der det var politikraft i et tjenestested eller i en bygning det stod lensmannskontor på er over, sa han under dagens pressekonferanse. Justisministeren sa også at det å ha et lensmannskontor som er åpent tre ganger i uka ikke skaper trygghet for innbyggerne.

- Maks 45 minutter til nærmeste tjenestested

– Det skaper ikke etterforskning og det skaper ikke forebygging. Det viktigste er å være til stede der det faktisk skjer. Samtidig skal befolkningen ha en kjøretid på maks 45 minutter til nærmeste tjenestested, sa Anundsen.

Hitra og Frøya har de siste ukene hatt felles lensmann i Arild Sollie, etter at Inge Dahlø gikk av som lensmann i Frøya på nyåret. Politimesteren søkte opprinnelig etter en ny lensmann på Hitra etter Per Christian Stokke og en ny lensmann på Frøya etter Dahlø. Men politimesteren valgte å ansatte felles lensmann for øyene og begrunnet dette med mangel på kvalifiserte søkere.

Lensmann Sollie er dog ikke ansatt på langtidskontrakt, da politimesteren har uttalt at han ville avvente instruksene gjennom politireformen. De har han nå i dag fått.