HF Lars Otto Eide

Det kom frem etter at formannskapene i Frøya, Hitra, Snillfjord og Hemne kommuner møttes i Trondheim, for å diskutere en eventuell kommunesammenslåing i det såkalte fire-parts samarbeidet, og eventuelle retningsvalg videre ut fra dette samarbeidet.

Frøya kommunestyre vedtok i januar flere ulike retningsvalg, som til sammen inkluderer alle kommunene fra Halsa og Smøla i sør, til Fosen-kommunene i nord.

Men i forkant av møtet i Trondheim hadde styringsgruppa for kommunesammenslåing i Frøya kommune, snevret inn sine retningsvalg.

- Vi hadde en grundig runde i styringsgruppa før vi dro, og ble enige om at firekommuner- samarbeidet ikke er aktuelt. Det er Hitra vi først og fremst vil ha videre dialog om kommunesammenslåing med. Vi vil ikke satse på mer enn det vi kjenner er riktig. Vi vil være åpen og ærlig, og varslet derfor om dette i møtet med Hitra, Snillfjord og Hemne, sier Berit Flåmo.

[M1]

Frøya kan bli stående alene

Sammenslåing av kommuner forutsetter likelydene vedtak i alle kommunestyrene. Frøyas nye retningsvalg betyr derfor at en sammenslåing av de fire kommunene er utelukket. Det betyr også at Hitra, dersom de vil slå seg sammen med Frøya, må utelukke sammenslåing med Hemne. Og dersom Hitra vil slå seg sammen med Snillfjord og Hemne, må utelukke Frøya. I det siste tilfellet vil Frøya stå alene, forutsatt at de ikke bestemmer seg for å se i retning Smøla, eller kystkommunene på Fosen. Spørsmålet er da om Stortinget vil tvinge Frøya til å slå seg sammen med nabokommunene.

- Hvorfor ønsker dere ikke å utrede muligheten for sammenslåing med Hemne, og eventuelt andre kommuner på Nord-Møre?

- Vi mener Frøya ikke har noen samhørighet med Hemne og Nord-Møre. I møtet opplevde vi at Hemne syntes det var en grei avklaring, sier Flåmo.

- Hva om Hitra ønsker å gå videre med sammenslåing sammen med Snillfjord og Hemne, og eventuelt flere kommuner?

- Vi kan ikke bestemme hva Hitra vil, men nå ønsker vi en dialog med Hitra om veien videre. Likevel utelukker vi ikke en videre utredning av sammenslåing med Snillfjord, og eventuelt Fosen-kommunene, som vi føler oss nærmere knyttet til, sier Flåmo.

- Vil det si at Frøya vil utrede et retningsvalg mot Snillfjord og Fosen-kommunene?

- Det kan jeg ikke svare på nå. Det vil jeg først involvere kommunestyret i. Fylkesmannen er tydelig på at mange kommuner har vedtatt utredning av for mange retningsvalg, inkludert oss. Vi har fått beskjed om å begrense oss til to utredninger innen juli, sier Flåmo.

- Beklager Frøyas standpunkt

Hitra kommunestyre har allerede sagt klart fra at de ønsker Frøya, Hitra, Hemne og Snillfjord som basis for videre utredninger. Snillfjord har samme konstellasjon som første alternativ. Hemne kommune vil først gjøre et vedtak om retningsvalg, 3.mars.

[M2]

Ordfører Ole Haugen er skuffet over Frøya avgjørelse.

- Jeg beklager kort og godt at dette 4-kommuners alternativet allerede nå synes å være uaktuelt grunnet Frøyas standpunkt, slik det ble meddelt i går. For meg synes dette å være en konklusjon som kommer for tidlig, særlig sett i lys av det som skjer i Trondheimsregionen og på Nordmøre, der vi ser at samarbeidet utvides til å omfatte større konstellasjoner og eventuell sammenslåing med sikte på å styrke egen posisjon og region, skriver Haugen i en e-post.

Ut over det henviser Haugen til referatet fra møtet, som Snillfjord-rådmannen holder på å sammenfatte. Det har lokalavisa ennå ikke fått tilsendt.