Det blir ingen behandling av saken om helhetlig idrettspark i dagens kommunestyremøte på Frøya. Dette ble avgjort ved starten av dagens møte. Grunnen er at den planlagte fotballhallen er budsjettert med en stor andel privatkapital. 32 millioner av de totalt 58 millionene det vil koste å bygge elleverhall for fotball på Golan, skal betales av private investorer. Avtaler med disse investorene var ikke på plass før dagens møte, og et enstemmig kommunestyre vedtok dermed å utsette saken til mai.