Skal utvikle rollen som arrangør og bli et attraktivt møtested