Politiet vil etterforske opplysninger fra ulykkesstedet på Fv. 714 i kveld om at ei lastekran har slengt ut fra lastebilen/vogntoget og truffet en personbil i fronten og langs siden, eller at det er last fra vogntoget som har forskjøvet seg og truffet bilen.

- Patruljen sier at krana har slått ut fra vogntoget og truffet personbilen, sier politiets operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til lokalavisa Hitra-Frøya ved 21.15-tida. Litt senere opplyser poliiet at det kan være last fra vogntoget som har forskjøvet seg i en sving og deretter truffet bilen.

- Politiet oppretter sak på forholdet, opplyser operasjonsleder Volden.

Ulykken skjedde ved Makrellvatnet på fv.714 mellom Fillan og Sandstad og ble meldt klokka 19:59. Fire personer er sendt til legesjekk etter ulykken, visstnok ikke alvorlig skadet.

Personbilen har omfattende skader langs siden, og redningsmannskaper har brukt mye tid på å rydde veibanen for glasskår og andre bildeler.

Lokalavisas første melding klokka 20:19:

Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke ved Makrellvatnet på fv.714 mellom Fillan og Sandstad.

- Det er meldt om personskade, opplyser politiet kl. 20.10.

En personbil har fått omfattende skader i front og langs siden. Det er foreløpig uvisst hva som har skjedd. En person er sendt bort i ambulanse.

Det dannet seg lange køer av biler på begge sider av ulykkestedet. Rundt klokka 20:45 har redningsledelsen sluppet personbiler forbi ulykkesstedet, mens større kjøretøy ennå ikke får passere. Redningsmannskaper driver og koster glasskår og andre bildeler fra kjørebanen.

Oppdatert klokka 20:55:

Fire personer er kjørt til legesjekk, opplyser politiets operasjonsleder. Foranledningen er et sammenstøt mellom personbilen og et vogntog. Det skal sannsynlig ikke dreie seg om veldig alvorlige skader, ifølge poltiet.

Det er fortsatt redusert framkommelighet på stedet.

Oppdatert klokka 21:15:

Politiets patrulje ankom ulykkesstedet ved 21-tida. Operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt bekrefter til Hitra-Frøya at politiet vil etterforske beskrivelser av hendelsesforløpet, der ei lastekran på vogntoget skal ha blitt slengt ut fra siden og inn i personbilen.

- Patruljen sier at krana har slått ut fra vogntoget og truffet personbilen. Utover det vet vi lite, da vi nylig har ankommet stedet, sier Volden.

- Vet dere noe nærmere om skadeomfang på de involverte?

- Tilbakemeldinga fra helse er at de fire er kjørt til legesenteret. i det så ligger det nok at det ikke dreier seg om så alvorlige skader, men det kan jeg ikke si noe nærmere om nå. Vi har heller ikke fått tilbakemelding på kjønn og alder på de involverte, sier Volden.

Politiet ble varslet om ulykka klokka 19:59 av AMK.