Ole Henrik Fjørstad forteller at det ikke lenger medfører riktighet at han er søker til stillingen som assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag. Trønder-Avisa skriver i dagens papirutgave at Fjørstad er en av fire gjenværende kandidater til stillinga, en nyhet som også ble referert her i hitra-froya.no.

- Ikke klokt av meg å søke krevende lederstillinger nå

Fjørstad forklarer gjennom en epost til Trønder-Avisa (med kopi til lokalavisa) i dag at han fant det riktig å trekke sitt kandidatur som ass. fylkesmann den 22. januar. Også søknaden til en annen lederstilling er trukket. I eposten til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som lokalavisa har fått tilgang til, skriver Fjørstad:

"Jeg er av den oppfatning av at jeg ikke klarer å avslutte arbeidsforholdet mitt på Frøya på den måten jeg ønsker, og at det derfor ikke er verken riktig eller klokt av meg å søke nye krevende lederstillinger nå. Jeg er derfor av den bestemte oppfatning av at det er både riktig og klokt av meg å trekke søknaden min på de to lederstillingen jeg har søkt på hos Fylkesmannen i Nord- Trøndelag."

14 søkere

Administrasjonssjef Roar Veiseth hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag har bekreftet at søknaden er trukket.

Trønder-Avisa skriver i dagens utgave at det totalt er 14 søkere til stillingen som assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag, og at fire av disse er spesielt aktuelle. Dette er stortingsrepresentant Gerd Janne Kristoffersen, tidligere Stjørdal-lensmann Kjetil Mjøsund, avtroppende Frøya-rådmann Ole Henrik Fjørstad og Roan-rådmann Michael Momyr.

Trønder-Avisa 28. januar.