- FV. 716 fra Frøyatunnelen til SalMar ASA på Nordskag er en veg med særdeles høy trafikkbelastning. På en normaldag passerer det 150-200 vogntog gjennom 50-sonen på Flatval, og det er en vei som er bygget for en annen tid, bemerker Frøya Høyre i en pressemelding.

Partiet krever at Sør-Trøndelag fylkeskommune setter ny vei forbi Flatval som førsteprioritering.

- Her skjer det utforkjøringer med tungtransport omtrent hver uke i vinterhalvåret, og det er kun flaks at det ikke har skjedd ulykker med fatale konsekvenser her, sier Espen Håvard Hauan, samferdselspolitisk talsmann i Frøya Høyre.

Lokalpartiet krever også gangvei hele strekningen fra Melkstaden (Sistranda) til Flatval; at fylkesveinettet rundt Frøya utbedres og asfalteres på nytt og at utbygging "Lakseveien" (Fv.714) fra Orkanger til Sunde framskyndes.

Frøya Høyre har invitert gruppeleder i Høyres fylkestingsgruppe og 3. kandidat på Sør-Trøndelag Høyres liste til Stortingsvalget 2013, Torhild Aarbergsbotten (H) på besøk til Frøya den 26. april. Her skal politikerne blant annet se nærmere på veinettet på Frøya.

- Vårt samfunn er avhengig av gode veier. Lakseveien FV 714 fra Orkanger til Sunde har vært lenge etterlengtet, og alle frøy- og hitterværinger er lettet over at arbeidet er igangsatt og at det bokstavelig talt er lys i enden av tunnelen. Men; nyinvesteringer er ikke alt. Veinettet skal også vedlikeholdes, uttaler Haugan. Partiet mener det må andre metoder til for å løse veiutfordringene enn det dagens regjerning viser.

- Vi har etter åtte år med rødgrønn regjering sett at det brukes forholdsvis mye penger på vei i Norge, men at resultatet ikke står i stil til ressursene som blir brukt. Noe av dette skyldes at Norge er et utfordrende land å bygge vei i, men vi mener at det er mye annet som ikke stemmer. Til tross for at samferdselsministeren kommer fra distriktspartiet Senterpartiet, har veinettet i Norge de siste årene vært i fritt forfall. Etterslepet på vedlikehold er gigantisk, og vil, med dagens politikk, kun øke i fremtiden, mener Frøya Høyre.

(Foto: Venke M. Glørstad)
(Foto: Venke M. Glørstad)