Driftsresultatet for første kvartal ble 45 millioner kroner, mot 10 millioner kroner i samme kvartali 2012.

- Norway Royal Salmon opplever et sterkt laksemarked og det har vært en betydelig prisstigning gjennom kvartalet. Driftsinntektene var 528 millioner kroner i første kvartal 2013 sammenlignet med 381 millioner kroner i samme kvartal i 2012, forteller selskapet, hvor Helge Gåsø fra Frøya er største aksjonær.

Økningen i inntekter og overskudd  skyldes både høyere priser og høyere solgt volum. Driftsresultat pr. kg forførste kvartal 2013 ble 9,26 kroner, mot 3,24 kroner for samme kvartal i fjor. Resultat før skatt ble 84 millioner kroner i første kvartal 2013, som er en økning på 73 millioner kroner fra samme kvartal i fjor.