Hege Stordahl-Bekken har sendt et brev til de folkevalgte i Frøya kommune. Her utfordrer hun dem til å ta stilling til en rekke spørsmål rundt mobbing i skolen og ellers, og utfordrer politikerne til å se på sin egen framferd. Som eksempel bruker hun en uttalelse fra Helge Borgen (Ap) til frøya.no, hvor han kommenterer konstitueringen av lensmann i Frøya med «Er politimester Nils Kristian Moe helt frisk?»

Stordahl-Bekken finner dette utsagnet uverdig en folkevalgt, og mener at Borgen bruker mobbeteknikk for å komme til poenget.

Brevet avrundes slik:

« Barn mobbes hver eneste dag i skolen! Og da synes jeg det er et minimumskrav at vi som voksne går foran som et godt eksempel».

Brevet førte til en diskusjon i formannskapet.

Borgen selv tok avstand fra at hans utsagt kan kalles mobbing.

- Jeg er kanskje den som kan være mest kraftfull i uttalelsene, og som kan gå over streken. Da får jeg også korreks, og retter meg etter det. Men jeg har lest gjennom det jeg er sitert på i den saken, og jeg finner ikke et ord der som jeg finner for drøyt. Dette er ikke mobbing. Hvis vi skal snakke om mobbing i denne saken, så må vi se på hvordan politimesteren har oppført seg overfor Jektvik, Frøya lensmannskontor og Frøya kommune, sa Helge Borgen.

Og han fikk støtte.

Kristin Reppe Storø (Ap) leste opp definisjonen på mobbing fra Wikipedia, og konkluderte at Borgens uttalelser på ingen måte kunne kalles mobbing.

Også Arvid Hammernes (V) sa han syntes det ble helt feil å koble Borgens uttalelse til mobbing:

- Han har uttalt seg veldig friskt, og jeg ville ikke uttalt meg på samme måte. Men vi har ytringsfrihet, og man må kunne uttale seg uten at det blir mobbedebatt av det.

Hallgeir Bremnes (Frp) leste brevet annerledes.

- Jeg forstår dette som en henvendelse fra en innbygger som reagerer på politikernes språkbruk. Og jeg tror faktisk vi kan tenke gjennom hvordan vi bruker språket, og hvilke benevnelser vi setter på folk. Det gavner ikke kommunen utad, og handler om kommunens rennome, sa Bremnes.

Politikerne mente videre at det ikke var riktig å ta noen mobbedebatt med utgangspunkt i Borgens uttalelser.

Ordfører Berit Flåmo sier til lokalavisa at hun vil svare Stordahl-Bekken gjennom mail, og vise til diskusjonen i formannskapet.