De økonomiske resultatene fra flere av de store oppdrettsselskapene viser at 2012 har vært et krevende år for næringa.

To måneder før jul var spotprisen for en kilo laks helt nede i 22-23 kroner - et nivå der oppdretterne knapt går break-even, påpekte børsanalytiker Andreas Hegdal i Pareto Securities, gjengitt i Hitra-Frøya i slutten av oktober.

I dag melder Norges sjømatråd at prisene har steget. I november var eksportprisen for fersk hel laks 27,10 kroner per kilo. Dette er 2,03 kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor, og en oppgang på 1,36 kroner sammenlignet med foregående måned.

Ventet oppgang mot jul

Prisøkningen er som ventet.

- Sesongmessig får man økte priser de to siste månedene av året, og det er i tillegg brede forventninger til at volumveksten for 2013 og 2014 blir svært begrenset. Siste års etterspørselsvekst på nær 30 prosent viser en sterk global trend, og antar man at de neste årene vil gi en annualisert etterspørselsvekst på nær 6-7 prosent, går oppdrettsnæringen noen hyggelige år i møte, skrev Hegdal i sin analyse i oktober.

Grunnene til lave laksepriser gjennom året, er sammensatte.

- Større volum enn forventet, tilbakeholdenhet grunnet siste tids tilfeller av salmonella i Nederland og USA, i tillegg til den spente situasjonene mellom Kina og Japan den siste måneden, er store deler av årsaken til de lave prisene vi ser nå. Dette forventes imidlertid å endre seg de neste ukene. Å posisjonere seg i aksjer innenfor oppdrettsnæringa for de neste månedene kan gi en hyggelig reise inn mot jul, skrev børsanalytikeren Hegdal.

EU kjøper mer laks

Betydningen av EU som marked for norsk laks økte i november. Veksten i eksport til EU var større enn gjennomsnittsveksten. Polen leder an blant EU-landene med en økning på hele 33 prosent i volum. Polen var nest viktigste marked for laks i november etter Frankrike. Til Frankrike var økningen på 18 prosent, ifølge sjømatrådet. Eksporten samlet sett til EU økte med 16 prosent i volum i november.

På verdensbasis er Frankrike og Russland de største kjøperne av laks fra Norge.

Sjømateksporten økte i november

Norge eksporterte sjømat for 5,6 milliarder i november. Dette er en økning på 479 millioner kroner eller ni prosent sammenlignet med november i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 47,3 milliarder kroner som er en nedgang på 1,5 milliarder kroner eller tre prosent, i følge tall fra Norges sjømatråd.

- Veksten i sjømateksporten i november er i all hovedsak drevet fram av en stigende verdi på norsk lakseeksport, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Det ble eksportert laks for 3 milliarder kroner i november. Dette er en økning på 472 millioner kroner eller 19 prosent sammenlignet med november i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 26,8 milliarder kroner, som er en økning på 346 millioner kroner i forhold til i fjor.