Trafikksikkerhetsrådet har gjort vedtak på at skoleungene som bor bruker busslomma på Flatval skal få  ekstra skoleskyss hjem til døra, som en midlertidig løsning frem til hovedvegen blir lagt om til oversiden av Flatval.

På morgenen skal en minibuss hente elevene som bor på høyresiden av strekningen fra Øyakrysset til Staulvold, samt barn fra Øyakrysset til Karlasvingen. Rutebussen skal kjøre som normalt.

På ettermiddagen kjører minibussen fra Nabeita til Avløs. Rutebussen kjører som vanlig, med unntak av at den snur på Flatval i stedet for Avløs. Rutebussen tar med elever på strekningen fra Karlasvingen til Øyakrysset via Flatval og slipper  dem av på retur til Sistranda.

Formannskapet skal nå stadfeste vedtaket politisk.

- Bakgrunnen er at flere bekymrede foreldre på Flatval og Øya har meldt fra til kommunen om at det er utrygt og skummelt når ungene må krysse veien når de skal ta skolebussen. Poenget er at ungene skal slippe å gå til og  fra bussholdeplassen på Flatval, og dermed krysse veien, og at minibussen setter dem av på rett side av veien ved der de bor, sier saksbehandler May Therese Foss.

Den ekstra skyssen vil koste 169.000 kroner per skoleår.