Til tross for en liten økning i ledigheten ligger Sør-Trøndelag fortsatt godt under snittet for landet. Og under fylkessnittet igjen finner vi både Frøya og Hitra, med henholdsvis 2,2 prosent og 2,1 prosent arbeidsledighet.

Men aller lavest ledighet finner vi igjen i Snillfjord, med kun 0,8 prosent av arbeidsstyrken utenfor arbeid. Det tilsvarer kun fire personer registrert uten arbeid nå i juli, viser nye tall fra NAV.

Ni kommuner i fylket har en ledighet på under 2 prosent. Lavest ledighet finner vi i Snillfjord med 0,8 prosent. Deretter følger Rennebu og Tydal med henholdsvis 1 og 1,1 prosent. Roan er kommunen med den høyeste ledigheten i juli (7,3 %), etterfulgt av Malvik (2,8 %). I Trondheim økte antallet ledige med 21 personer og arbeidsledigheten ligger nå på 2,6 prosent.

Det er i den mannlige delen av befolkningen ledigheten har økt på fylkesbasis, mens tallene er stabile blant kvinner.  Det er en økning på 9 prosent i antallet arbeidssøkere som har vært uten arbeid i minst 26 uker. Samtidig ser vi at antallet i ordinære arbeidsrettede tiltak har gått ned med 74 personer, eller 19 prosent fra juli i fjor.  I Sør-Trøndelag er nå 323 personer tilsvarende 0,2 prosent av arbeidsstyrken, på et arbeidsrettet tiltak, opplyser NAV.