Formannskapet behandlet i dag prosessen med å skaffe ny rådmann etter Ole Henrik Fjørstad. Politikerne setter seg et optimistisk mål om at kommunestyret skal kunne ansette ny rådmann allerede i mai.

Formannskapet skal hente inn ekstern hjelp i prosessen, og det ble listet opp en rekke bemanning/headhuntingsfirma som man skal hente inn anbud fra.

Formannskapet vil ikke hente inn tilbud fra Totalconsult, som i sin tid anbefalte Ole Henrik Fjørstad som rådmann.