Frøya kommunestyre møtes i dag (torsdag) fra klokka 10. Møtet inneholder også noen presentasjoner og en liten folkehelsedebatt. Rekkefølgen er ifølge ordfører noe endret i forhold til annonsert plan.

Møtet starter klokka 10 med folkehelse. Deretter skal Steinar Lille fra Grieg Investor orientere. Senere på dagen skal også Erik Hernes presentere Nutrimar.Klokka 12 skal politikerne over til Frøya kultur og kompetansesenter for lunsj og for å se på en utstilling under Miljøuka.

Møtet følges direkte via Frøya kommunes nettside

Blant sakene som skal til behandling er:

  • Godkjenning av årsberetning og regnskap 2017

  • Revisjon av kommunedelplan for Sistranda 3.gangs høring

  • Strategi og rutine for ulovlighetsoppfølging

  • Ny skole på Sistranda med barnehage - funksjonsanalyse

  • Froankonseptet med videreutvikling av Komopp-pakker, realisering av Froheim og søknad om autorisasjon for naturinformasjonssenter for Froan

  • Varmesentral Mausund oppvekstsenter

  • Uteområde avlastningsbolig

  • Evaluering skjærgårdssykepleier-prosjektet

  • Ny fastlegehjemmel ved Frøya legekontor

Komplett sakliste og alle dokumentene kan lastes ned fra kommunens nettside her