Både Hitratunnelen og Frøyatunnelen ble ved 16-tiden torsdag stengt.

Årsaken til dette var at en bil i hver tunnel fikk problemer, og måtte ha assistanse. Mens bergingsarbeidene pågikk ble tunnelene stengt.

Frøyatunnelen ble åpnet først, og en stund senere, i 16.30-tiden kunne også Hitratunnelen åpnes igjen etter at bergingsbilen hadde tatt med seg den havarerte bilen.