Korona-situasjonen påvirker kirkene de neste ukene