Ikke bare fire, men vesentlig flere personer enn det som hittil er kjent, ble involvert