Store forskjeller mellom Hitra og Frøya i antall eldre på sykehjem

foto