Gjennom Frøya kommunes hjemmeside melder kommunelegen at legekontoret nå er stengt. Årsaken er dataproblemer.

«Det jobbes intenst med å få rettet problemene. Inntil dette er ordnet vil kontoret prioritere livreddende behandling. De som kommer til kontroller vil kunne bli avvist/få ny time» skriver kommunelegen.