I kveld skal teknisk komite i Hitra behandle forvaltningsplan forhjort for perioden 2012-2014. Planen inneholder også en oppsummering ogevaluering av bestandsplanen for perioden 2009-2011. Her konkludres det med atman har lyktes med det overordnede målet om å få en hjortestamme med mernaturlig kjønns- og alderssammensetning. Det var i årene før felt mange voksnehanndyr, og og ditto få produktive hundyr.

Eksempelvis ble det i 2004 registrert felt 633 dyr. Av disse var59 prosent hanndyr, og 41 prosent hundyr. I perioden 2009 – 2011 ble dette snudd:55-58 prosent av dyrene som ble skutt var hundyr.

I 2008 ble den totale bestanden vurdert som for høy. I evalueringenkonstateres det at:

« Den ukontrollerte veksten av hjortebestanden er stoppet ogstammen er nå redusert til et nivå som kan være bærekraftig.»

I 2009 ble det felt 938 dyr, i 2010: 1039 dyr og i 2011: 890 dyr.

Planen for de kommende tre år går ut på å videreføre den sammehovedlinjene for forvaltningen.