Arbeidsledighetsstatistikken for Sør-Trøndelag viser at Frøya (3,4 prosent - 74 personer) har høyest ledighet i fylket ved utgangen av april. Ørland kommer som nummer to (3 prosent - 76 personer).

Snillfjord har lavest ledighet i fylket (1,2 prosent - 6 personer) og Åfjord på neste plass (1,3 prosent - 26 personer). Hitra plasserer seg "midt på", med en arbeidsledighet på 2,0 prosent (45 personer).

For alle kommunene i fylket er det en nedgang i ledigheten (med unntak i Agdenes), målt i forhold til april i fjor). Så selv om Frøya topper statistikken, er det likevel en negang på hele 63 ledige personer i forhold til april i fjor. Hitra har en nedgang på 21 arbeidsledige og Snillfjord en nedgang på 11 arbeidsledige.

Ved utgangen av april er det i alt ca 3 600 arbeidsledige i Sør-Trøndelag, tilsvarende 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledighetsnedgangen som startet i begynnelsen av 2011 fortsetter med kraftig nedgang i hele 2012.

– Det ser ikke ut som om arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag reagerer nevneverdig på den finansielle uroen som vi ser i Europa. Det er fortsatt god etterspørsel etter arbeidskraft og en markant nedgang i ledigheten, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag.