Kyst.no forteller at i fem år framover skal Nifes sammen med 21 andre partnere fra 12 land i Europa samarbeide i EU-prosjektet «Arraina «om å løse noen av de store framtidsutfordringene innen fiskeoppdrett: Hvordan lage et næringsrikt fôr til oppdrettsfisk basert på planteråvarer på en måte som sikrer god fiskehelse?

Det nye med «Arraina» er at forskerne skal studere fiskernæring i hele livsløpet.

- Særlig viktig blir det å kartlegge oppdrettsfiskens ernæringsbehov gjennom en hel livssyklus. Vi vil også se på hvordan fôring i en generasjon påvirker den neste. Tidligere har mye forsking konsentrert seg om kortere faser, sier forskingsdirektør ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Gro-Ingunn Hemre i en pressemelding.

EU-prosjektet skal kartlegge ernæringsbehovet til flere arter som blir brukt i oppdrett ulike steder i Europa. Nifes har ansvaret for laks.

Tidligere levde oppdrettsfisk hovedsaklig på marine råvarer i form av fiskemel og fiskolje. Det finnes ikke marine ressurser nok til å holde tritt med den forventa veksten i næringen. Derfor må fôret i framtiden baseres på langt mer vegetabilske råvarer. Dette endrer næringsstoffsammesetningen i fôret. Det avgjørende er å finne ut hvilken effekt dette har på fisken og hvordan  fôret kan settes sammen på nye måter for å sikre både ernæring og helse.

Prosjektet «Arraina» blir koordinert fra Frankrike og har et totalbudsjett på åtte millioner euro.