Det nye våningshuset på Aunøya blir over 300 kvadratmeter større enn det gamle som brant ned. Aunøystiftelsen har søkt om tilskudd fra Hitra kommunes næringsfond for å finansiere opp det økte arealet. Rådmannen var innstilt på å bevilge 200.000 kroner, men politikerne sa nei.

- Det politikerne pekte på, var at en slik økning av arealet, også bør åpner opp for økte leieinntekter. Kommunen er jo allerede inne med mye penger, og man mente det ikke var riktig å innvilge denne søknaden, sier rådmann Roger Antonsen.