I siste SU(samarbeidsutvalg)-møte ble det slått fast atSistranda skole ikke lykkes godt nok med integreringen.

- Vi opplever at elever på ungdomsskolen er delt i gjenger,der også elevene fra videregående skole er med. Gjengene står mot hverandre, defremmedspråklige mot de norske. Dette er vanskelig, og det er viktig atkommunen får på plass er arbeid med hensyn til en overordnet plan med tiltakfor våre fremmedspråklige, står det i møtereferatet til samarbeidsutvalget.

Marit Wisløff Norborg, leder i samarbeidsutvalget, erbekymret for utviklingen.

- Vi kan ikke har to grupperinger som står mot hverandre.Det synes vi er bekymringsfullt, og vi ønsker nå å belyse dette problemet. Vihar en representant i kommunestyret som har orientert politikerne om detteproblemet, og elevrådet var også med på det siste møtet. De ble utfordret påhva som kan gjøres i samarbeid med elevene, de voksne og lærere. Det skal de nåta tak i slik at vi kan hjelpe dem på neste møte i samarbeidsutvalget, sierNorborg.