Hjortejakta startet mandag. Dette er tredje året med jaktstart 1. september på hjort. Organisasjonen NOAH - for dyrs rettigheter er svært kritisk til at jaktstarten er flyttet ti dager fram og vil ha ansvarlige myndigheter til å stoppe det de mener er uetisk jakt.  - Dyr skal ikke hensettes i hjelpeløs tilstand, og jakt skal ikke drives på dyr i yngletiden. Det er blitt observert kalver med flekker så sent som ei uke før jakta. Hjortens yngletid er ennå ikke over, likevel er jakta i full gang. Dersom dyrevelferd skal være mer mer enn tomme ord på papiret må dette stoppes, sier Jenny Rolness i NOAH.

NOAH forteller i en pressemelding av de protesterte iherdig og forsøkte også å få Mattilsynet på banen da de nye jakttidene skulle fastsettes.

- Dyrevelferdsloven setter forbud mot å hensette dyr i hjelpeløs tilstand. Samtidig åpner hjortejakta på et tidspunkt når mange kalver er svært små. Her er det to lover som er i konflikt, og der loven som i prinsippet skal beskytte dyrene blir skjøvet til side til fordel for jegerinteressene. Dette burde vært stoppet av dyrevernhensyn allerede på planleggingsstadiet. Men det er aldri for sent å snu, sier Rolness.   - En ny forskrift skal ikke komme i konflikt med eksisterende, og Mattilsynet kunne ha forhindret tidlig jaktstart ved å slå i bordet med dyrevelferdsloven. Men de gjorde det ikke, de satte sin lit til at jegerne ikke med viten og vilje vil skyte mordyr fra kalv. Men tidlig jaktstart gir stor risiko for at jegere ufrivillig skyter kolla fra kalven, da små kalver kan ligge i skjul mens mora beiter eller blir drevet mot jaktposter under drivjakt, sier Rolness.