Under forskningsdagene er det en gruppe videregåendeelever som har ekstra ansvar for gjennomfløringen. Ti elever har valgt teknologi og forskning som fag, og de er assistenter under forskningsfestivalen på Sistranda.

Det er flere videregående skoler som tilbyr teknologi- og forskningsfaget. Men Frøya er den første skolen som tilbyr en variant rettet inn mot marin forskning. Jussi Evertsen er marinbiolog og jobber egentlig på NTNU, men ble i vinter hyret inn av skolen for å utvikle dette faget, sammen med biologilærer Ola Vie.

Dette er egentlig et realfag for elever som går studiespesialisering, men på Frøya har man valgt å la det være åpent for elever også ved andre linjer. Slik kan blant annet elever ved naturbruk også få et innblikk i vitenskapen rundt det faget de lærer seg.

- Elevene skal lære seg vitenskapelig metode, og vi retter det inn mot dyrene og plantene i sjøen. Vi bruker nærområdet her utenfor Sistranda. Elevene skal ut i båt, de skal bruke ROV, og etter hvert satser vi på at de skal ut i sjøen selv, også, forteller Jussi Evertsen.