Kultursjef Maciej Karpinski inviterer representanter for alle grendelag i Frøya kommune til etablering av grendelagsråd. Etableringsmøtet blir på frivilligsentralen førstkommende mandag.

- Grendelagene er viktige for Frøya, for der bor folk. Et slik råd vil ha en stor betydning for grendelagene og for utviklingen av Frøya generelt. Rådet får mulighet i å kunne ta stilling til alle saker som handler om fremtidig utvikling på Frøya, og blir et viktig organ i kommunikasjonen mellom folk flest og politikere. Dette handler om integrering, bosetting, veiutbygging, økonomi mm. Derfor er det vesentlig at alle grendelag representeres her. Jeg vil derfor oppfordre alle grendelagsledere eller representanter fra styret å komme til etableringsmøtet, sier kultursjef i Frøya kommune,  Maciej Karpinski.