Frøya kommunestyre sa i dag ja til at kommunen kjøper seg inn i eiendomsselskapet bak Blått kompetansesenter, som er planlagt etablert ved siden av kultur- og kompetansesenteret på Sistranda.

- Frøya kommune ser det som svært viktig at Blått Kompetansesenter realiseres slik som forutsatt i forprosjektet. Dette ikke minst for å sikre en videreutvikling av havbruksnæringa inn i fremtida, heter det i vedtaket.

Det var Pål Bekken(Ap) enig i.

- Det er veldig viktig at Frøya kommune viser vilje og handling , og at vi politikere framsnakker Blått kompetansesenter i tiden fremover. Det er veldig viktig for utviklingen av utdanning mot å dyrke havet på alle måter. Mye er gjort og mye er ugjort. Nå er vi nesten klar for byggetrinn én, på 3.200 kvadratmeter . Nylig gjorde Sør-Trøndelag fylkeskommune et svært positivt vedtak og vil støtte prosjektet som utdanningsinstitusjon, men valgte å ikke gå inn på eiendomssiden. Med dette forslaget ønsker Frøya kommune å være medeier i eiendomsselskapet. Det ønsker jeg å være positiv til, Bekken fra talerstolen.

Frøya kommune har ønske om å delta i eiendomsselskapet sammen med SIVA og Helge Gåsø/Frøy Eiendom og med bakgrunn i dette gis rådmannen fullmakt til å fremforhandle en avtale. Kommunens andel i selskapet begrenses ifølge vedtaket til maksimalt ti prosent eller 1 million kroner, som finansieres ved at tomteprisen for arealet som kjøpes fra kommunen, reduseres tilsvarende.